Bazylika Parczewska

„ ...”

Czytaj więcej

Zarządzenie Biskupa w sprawie I Komunii Świętej

dodano: 19 4.2020

W związku z zamknięciem szkół do 26 kwietnia i brakiem możliwości przygotowania formacyjnego dzieci i rodziców - uroczystości I Komunii Świętej a także rocznicy Pierwszej Komunii Świętej zaplanowane na I połowę maja zostają odwołane i przeniesione na inny termin. Zaplanowane w późniejszych terminach uroczystości będą uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej. Na prośbę rodziców można termin Pierwszej Komunii św. przenieść na okres powakacyjny, lub o ile sytuacja pozwoli i dzieci wrócą do szkół, zorganizować uroczystość przed wakacjami. To główne wytyczne zawarte w zarządzeniu Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy dotyczącym Pierwszej Komunii Świętej.

 

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego
KAZIMIERZA GURDY
dotyczące Pierwszej Komunii św. w trwającym stanie epidemicznym

Mając na uwadze zbliżający się czas - zaplanowanych w parafiach na maj i czerwiec - uroczystości Pierwszej Komunii św. i obchodów rocznicy Pierwszej Komunii św., jak również kierowane liczne zapytania i wątpliwości w tej sprawie w związku z trwającym stanem epidemicznym, w nawiązaniu do mojego Komunikatu z dnia 24 marca br., gdzie zostało podane, iż planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych, postanawiam, że:

1. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i ich najbliższych oraz aktualne rozporządzenia władz państwowych, do czasu przywrócenia przez kompetentne organy państwowe zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych nie można przeprowadzać spotkań formacyjnych z dziećmi i rodzicami oraz organizować uroczystości pierwszokomunijnych i rocznicy Pierwszej Komunii św.

2. W obecnej sytuacji trwającej epidemii i obowiązującego rozporządzenia o zamknięciu szkół do dnia 26 kwietnia br. należy odwołać wszystkie zaplanowane terminy Pierwszej Komunii św., jakie miały odbyć się w pierwszej połowie maja br. 

3. Na prośbę rodziców można termin Pierwszej Komunii św. przenieść na okres powakacyjny. Jeżeli jednak nastąpi otwarcie szkół i powrót do nich dzieci - po porozumieniu Księdza Proboszcza z rodzicami i uwzględnieniu obowiązujących przepisów państwowych dotyczących ilości wiernych gromadzących się w kościołach – można podjąć decyzję o zorganizowaniu uroczystości Pierwszej Komunii św. jeszcze przed wakacjami. Należy przy tym jednak pamiętać o wyznaczeniu odpowiedniego czasu na bezpośrednie przygotowanie dzieci do sakramentu spowiedzi i Komunii św.

4. Bardzo proszę, aby rodzice – ze względu na brak możliwości wspólnych spotkań w kościele z księżmi i katechetami – przygotowywali swoje dzieci do Pierwszej spowiedzi i Komunii św. poprzez rodzinną modlitwę, wyjaśnianie prawd wiary i katechezę domową.  Będzie to uzupełnieniem przygotowania szkolnego, które obecnie jest prowadzone w sposób zdalny.


Z pasterskim błogosławieństwem 
Biskup Siedlecki
Kazimierz Gurda
źródło: http://www.podlasie24.pl/