Bazylika Parczewska

„ ...”

Czytaj więcej

Niedziela Synodalna w Bazylice Parczewskiej

dodano: 20 11.2014


 
Ostatnia niedziela (16 listopada 2014 roku) w naszej Bazylice Parczewskiej przeżywana była, tak jak w całej diecezji, jako druga niedziela synodalna, w ramach kolejnego roku pracy II Synodu Diecezji Siedleckiej. Homilię synodalną tym razem cały dzień głosił ks. Henryk Góral. Tematem tego dnia było hasło: Proklamacja Słowa Bożego we wspólnocie Kościoła.
W swojej homilii kaznodzieja przypomniał czym jest synod diecezjalny i po co się go zwołuje. Przypomnieliśmy sobie, że samo słowo etymologicznie oznacza: wspólne kroczenie, wspólną drogę. Synody w diecezjach są zebraniami biskupa z duchowieństwem i laikatem, które mają podjąć najróżniejsze tematy i problemy w kościele lokalnym. Celem tego zebrania jest pomoc biskupowi diecezjalnemu tak, aby mógł on jak najowocniej prowadzić wiernych do Boga, uwzględniając różnorodne konteksty, w których żyją i funkcjonują współcześni ludzie.
Niedziela synodalna ma być formą upowszechnienia ogółowi wiernych w parafii szczegółowych zagadnień podejmowanych przez Synod. W bieżącym roku duszpasterskim pochylamy się nad zagadaniem Słowa Bożego i jego głoszenia we wspólnotach parafialnych. Zastanawiamy się nad tym, co zrobić, aby Biblia była chętniej czytana przez wiernych oraz bardziej rozumiana, jako żywe Słowo Boga kierowane do każdego z nas.
W tygodniu następującym po niedzieli synodalnej nad tymi zagadnieniami pochylą się członkowie parafialnych zespołów synodalnych, przesyłając swoje uwagi i wnioski do Sekretariatu Synodu. W naszej parafii działa kilka takich zespołów, prowadzonych przez kapłanów posługujących w naszej wspólnocie.
        
Więcej informacji na temat II Synodu Diecezji Siedleckiej można znaleźć na specjalnej stronie internetowej: http://www.synod-siedlce.pl/ .

 
xHG