Bazylika Parczewska

Apokalipsa św. Jana 21,9b-14 ; Ewangelia wg św. Jana 1,45-51

„Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». ...”

Czytaj więcej

Duszpasterze

dodano: 10 5.2012

Ks. mgr Robert Mączka  - proboszcz
83 355 06 05

Ks. mgr Stanisław Niepogodziński  - wikariusz
83 355 06 01

Ks. mgr lic. Norbert Taratycki  - wikariusz, kapelan szpitala
83 355 06 00

Ks. mgr Dariusz Żmuda -  wikariusz
83 355 06 03
 
Ks. mgr Łukasz Kałaska- wikariusz
83 355 06 02

Ks. kan. dr Jacek Sereda - Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
501 606 888
jaceksereda@bazylikaparczew.pl


Ks. kan. Stanisław Chomicz emeryt
511 028 567