Bazylika Parczewska

„ ...”

Czytaj więcej

Akcja Katolicka

dodano: 21 3.2012

 
Akcja Katolicka
jest to stowarzyszenie katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie, bardziej bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną i duchowieństwem w szerzeniu i ugruntowywaniu nauki Jezusa Chrystusa.
     Akcja Katolicka wspólnie z księżmi naszej prafii realizuje cele apostolskie Kościoła Katolickiego. W naszych czasach wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i Ojciec Święty Jan Paweł II mówiąc o katolikach świeckich, że ,,winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła” i ,,winni uświadomić sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem- wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem Papieża oraz pozostających z Nim w łączności Biskupów” (KK 33; DA.20; ChL.9).

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej i organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu ewangelizacji. Jednym ze współczesnych znaków czasu jest nowe poczucie odpowiedzialności za Kościół i jego misję w świecie. Troska o Kościół winna leżeć na sercu tak duchowieństwu, jak i katolikom świeckim.

Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania w każdą pierwszą środę miesiąca po wieczorowej Eucharystii.