Bazylika Parczewska

Apokalipsa św. Jana 21,9b-14 ; Ewangelia wg św. Jana 1,45-51

„Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». ...”

Czytaj więcej

Pierwsza Komunia Święta

dodano: 8 6.2015

 
31 maja 2015 r. o godz. 9.00 w Bazylice Parczewskiej odbyła się Pierwsza Komunia Święta. Po całym roku przygotowań do Stołu Pańskiego
przystąpiło 93 dzieci. Spotkania z dziećmi i ich rodzicami odbywały się regularnie. Celem było ukazanie ważności i powagi tego wyjątkowego Sakramentu, który w sposób pełny pozwala na uczestnictwo we Mszy Świętej. serdeczne podziękowania kierujemy w stronę ks. Prałata, który
przewodniczył Eucharystii, jak również Paniom Katechetkom, które
również brały czynny udział w przygotowaniach.
 
Ks. Arkadiusz.
 

Foto: galeria