Bazylika Parczewska

Apokalipsa św. Jana 21,9b-14 ; Ewangelia wg św. Jana 1,45-51

„Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». ...”

Czytaj więcej

Bierzmowanie

dodano: 23 6.2015


.

22 czerwca 2015 r. o godz. 16.00 w Bazylice Parczewskiej ks. Biskup Piotr Sawczuk udzielił Sakramentu Bierzmowania 92 osobom. Przez wiele miesięcy młodzież pod przewodnictwem ks. Henryka Górala uczestniczyła w licznych katechezach i spotkaniach, które miały na celu pogłębić ich wiarę i dzięki temu jeszcze bardziej przybliżyć ich do Chrystusa. Porocznej formacji przyszedł czas na egzamin, który wszyscy zdali bezbłędnie.Podczas Sakramentu Bierzmowania Duch Święty obdarza wszystkich siedmiorakimi darami, dzięki którym mężnie wyznają swoją wiarę i chcą według niej żyć. Uzdalnia wszystkich do czynienia dobra.Podziękowania należą się ks. Biskupowi, który przewodniczył tej Uroczystości. Jednak szczególne podziękowania składamy ks. Henrykowi jak również Paniom katechetkom: Katarzynie Błażewicz, Bożenie Chrapickiej i Marii Suchorab, którzy odpowiadali za bezpośrednieprzygotowanie młodzieży i całej uroczystości. Bóg zapłać!

Ks. Arkadiusz Zdjęcia: fotki