Bazylika Parczewska

„ ...”

Czytaj więcej

Wielka Sobota - Wigilia Paschalna

dodano: 31 3.2018

Przybyliśmy dziś do Świątyni, aby poprzez przeżycie Wigilii Paschalnej powitać już Zmartwychwstałego Chrystusa. Na dzisiejszą celebrację złożyły się: poświęcenie i wniesienie światła, Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna i Liturgia Eucharystyczna.
Przed kościołem, Celebrans poświęcił ogień, który jest symbolem blasku Chrystusa Zmartwychwstałego, a następnie zapalił od niego Paschał – świecę przypominającą obecność Chrystusa po Zmartwychwstaniu wśród uczniów. Po zakończeniu obrzędów przed Świątynią, Celebrans uroczyście wniósł tę świecę do kościoła, śpiewając trzykrotnie: Światło Chrystusa, na co wierni odpowiedzieli: Bogu niech będą dzięki. Podążając za Celebransem, niosącym płonący Paschał, jak Starotestamentalny Naród Wybrany podążał za słupem ognistym, zapaliliśmy przyniesione dziś świece, od Paschału. Było to znakiem osobistego przyjęcia blasku Zmartwychwstałego Pana do naszych serc, do naszych domów, do naszego życia. Po zakończeniu Procesji, Paschał został ustawiony obok Ołtarza, gdzie będzie się znajdował do końca Okresu Wielkanocnego, na pamiątkę obecności Chrystusa wśród uczniów po Zmartwychwstaniu.
 
Następną częścią była Liturgia Słowa bogata w czytania ze starego i nowego testamentu. Odśpiewaliśmy uroczyste "Chwała na wysokości Bogu ..." podczas którego pierwszy raz od liturgii Wielkiego Czwartku rozbrzmiały organy i dzwony obwieszczając Zmartwychwstanie Jezusa Światu.

Po zakończeniu liturgii Słowa i rozpoczęła się Liturgia Chrzcielna. Celebrans poświęcił nową wodę chrzcielną, którą posługiwać się będziemy do udzielania tego Sakramentu w bieżącym roku – aż do następnej Wigilii Paschalnej. Na początku obrzędu poświęcenia wzywaliśmy pośrednictwa Wszystkich Świętych, tych, którzy tak doskonale wypełnili przyrzeczenia swojego Chrztu. Śpiewając Litanię prosiliśmy, abyśmy i my wierni byli tym przyrzeczeniom, które złożyli za nas nasi rodzice, a które bezpośrednio po Litanii i Modlitwie poświęcenia wody wspólnie sobie przypomnieliśmy i odnowiliśmy. Podczas liturgii Chrztu jedno dziecko przyjęło chrzest. Następnie celebrans pokropił wodą święconą wiernych zgromadzonych w bazylice.

Ostatnią częścią była liturgia Eucharystyczna. Na zakończenie Celebrans udzielił błogosławieństwa słowami: "Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja". na co zgromadzony lud odpowiedział " Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja".

Galeria zdjęcia.