Bazylika Parczewska

„ ...”

Czytaj więcej

Nowenna do Matki Bożej Królowej Rodzin.

dodano: 2 5.2018


 
 
                    NOWENNA
do Matki Bożej Królowej Rodzin, Pani Parczewskiej
 

 
I DZIEŃ NOWENNY – 04. 05. 2018 r.
 
W piątek Mszą św. o godz. 18:00 rozpoczniemy Nowennę do Matki Bożej Królowej Rodzin. Modlimy się w intencjach wynagradzajacych Najświetszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy oraz w intencji wspólnot modlitewnych działających w parafii. Po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu nabożeństwo majowe, modlitwa nowenny. Po błogosławieństwie Najśw. Sakramentem rozpoczniemy Drogę Krzyżową na Kalwarii przy Bazylice w intencjach wynagradzających, przebłagalnych za grzechy nasze, grzechy naszych rodzin, rodzin naszej diecezji. Zapraszamy wspólnoty modlitewne do włączenia się w przygotowanie i prowadzenie rozważań.
 
II DZIEŃ NOWENNY – 05. 05. 2018 r.
 
W sobotę  po Mszy św. wieczorowej modlimy się w intencji młodzieży. Wystawienie Najśw. Sakramentu, nabożeństwo majowe, modlitwa nowenny i wieczór uwielbienia . Półmrok Bazyliki , zapalone lampiony, rozważania , nastrojowe pieśni w wykonaniu scholi młodzieżowej .  Zapraszamy całe rodziny a szczególnie młodzież , maturzystów , kandydatów do bierzmowania, by wspólnie przeżyć ten szczególny czas wewnętrznego wyciszenia, refleksji uwielbienia Pana Boga i Maryi Matki Jezusa Syna Bożego, Królowej Rodzin. Zakończymy ten dzień błogosławieństwem Najśw. Sakramentem Apelem Jasnogórskim o godz. 21:00.
 
III DZIEŃ NOWENNY – 06. 05. 2018 r.
 
W niedzielę modlimy się za całą parafię, wszystkie rodziny. Po Mszy św. o godz. 12:00  wystawienie Najśw. Sakramentu, modlitwa nowenny i procesja Eucharystyczna. Po błogosławieństwie Najśw. Sakramentem zapraszamy całe rodziny na pielgrzymi szlak do Przewłoki (ok. 7 km) . Chrześcijanin to człowiek w drodze, który kroczy przez życie na spotkanie z Panem.…Ofiarując Bogu trud pielgrzymowania , będziemy modlić się za rodziny, za bliskich, za maturzystów, w osobistych intencjach .Jest to okazja do refleksji nad swoim życiem : ku czemu kroczę, do czego zdążam, czy moje życie ma wartość w oczach Pana Boga. Będziemy też wielbić Boga i Maryję śpiewem pieśni pielgrzymkowych..
Jest to zarazem 100-dniówka grupy nr "16" ( 100 dni przed pieszą pielgrzymką na Jasną Górę). Maturzystów prosimy o rozpoczęcie pielgrzymki polonezem przed Bazyliką. Nasze wspólne modlitewne wędrowanie zakończymy spotkaniem przy ognisku . Serdecznie zapraszamy wszystkich którzy chcieliby zasmakować trudu pielgrzymowania ale również  po chrześcijańsku przeżyć czas niedzieli : z Panem Bogiem , z rodziną , w rodzinie i dla rodziny.
 
IV DZIEŃ NOWENNY – 07. 05. 2018 r.
 
W poniedziałek modlimy się w intencji chorych i cierpiących. Po Mszy sw. o godz. 18:00 wystawienie Najśw. Sakramentu, nabożeństwo majowe, modlitwa nowenny, modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała w intencji chorych i cierpiących     i błogosławieństwo Najsw. Sakramentem.
 
V DZIEŃ NOWENNY – 08. 05. 2018 r.
 
We wtorek modlimy się w intencji małżonków starających się o potomstwo. Po Mszy sw. o godz. 18:00 wystawienie Najśw. Sakramentu, nabożeństwo majowe, modlitwa nowenny, modlitwy o dar nowego życia i łaskę macierzyństwa i ojcostwa  dla małżonków.
 
VI DZIEŃ NOWENNY – 09. 05. 2018 r.
 
W  środę modlimy się w intencji dzieci . Zapraszamy dzieci do sali katechetycznej na godzinę 17:00 . Będzie dla nich przygotowana niespodzianka . O godz. 18:00 Msza św. z modlitwa w  intencji dzieci  oraz indywidualne błogosławieństwo dzieci. Następnie wystawienie Najśw. Sakramentu, nabożeństwo majowe, modlitwa nowenny, prośba o dary Ducha św. i potrzebne łaski, opiekę Maryi Pani Parczewskiej dla najmłodszego pokolenia.
 
VII DZIEŃ NOWENNY – 10. 05. 2018 r.
 
We czwartek modlimy się w intencji kapłanów i małżonków. Na Mszy św. o godz. 18:00 świadectwo życia kapłana, po Mszy św. świadectwo życia małżonków z Kościoła domowego. Następnie wystawienie Najśw. Sakramentu, nabożeństwo majowe, modlitwa nowenny  i błogosławieństwo Najśw. Sakramentem.
 
VIII DZIEŃ NOWENNY – 11. 05. 2018 r.
 
W piątek modlimy się w intencji rodziców którzy utracili dzieci.. Po Mszy św. o godz. 18:00 wystawienie Najśw. Sakramentu, nabożeństwo majowe, modlitwa nowenny i specjalne modlitwy za dzieci utracone a także o pokój serca po utracie dziecka dla rodziców.
 
IX DZIEŃ NOWENNY – 12. 05. 2018 r.
 
 W sobotę modlimy się w intencji wszystkich rodzin naszej diecezji . O godz. 18:30  wystawienie Najśw. Sakramentu, nabożeństwo majowe, modlitwa nowenny.  Msza św. o godz. 19:00 . Po Mszy św. różaniec z lampionami ulicami Parczewa w intencji wszystkich rodzin naszej diecezji przeżywającej Jubileusz 200 – lecia istnienia. W duchu wdzięczności za dar i świadectwo wiary, także męczeństwa za wiarę minionych pokoleń, z prośbą by Bóg znów powrócił na pierwsze miejsce w naszym życiu – w naszych sercach, umysłach, codziennych wyborach, wyruszymy z Bazyliki – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin na ulice Parczewa, które codziennie przemierzamy zatroskani o sprawy doczesne, by je uświęcić naszą modlitwą  i znów powrócić przed wizerunek Maryi Królowej Rodzin Pani Parczewskiej i zaśpiewać wspólnie Apel Jasnogórski.
Przyjmijmy kolejny raz słowa Maryi jako motto naszego chrześcijańskiego życia :  Czyńcie wszystko cokolwiek powie wam mój Syn  i żyjmy według nich.
 
                                                                                                                 ks. Robert Mączka
                                                                                          Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin  
   

        
       DIECEZJALNY DZIEŃ RODZINY – 13 MAJA 2018 R.

                         Rodzina drogą Koscioła "


       w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie

 
 

10:30  Powitanie Pielgrzymów – Ks. Kan. Dr Jacek Sereda Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
10:45  „Katolickie wychowanie, czyli kochać i wymagać” Ks. Dr Marek Dziewiecki, psycholog, rekolekcjonista
11:30 „ Droga do szczęścia” Dominika Figurska – aktorka, żona i mama
12:15  Przerwa
12:30  Msza św. w intencji rodzin pod przewodnictwem Bpa Piotra Sawczuka z odnowieniem przysięgi małżeńskiej
Po Mszy św. agapa i wiele atrakcji dla dzieci.
 
 
                                  ZAPRASZAMY WSZYSTKIE RODZINY !!! 
 
  Do zobaczenia w Parczewskim Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin.