Bazylika Parczewska

„ ...”

Czytaj więcej

Boże Narodzenie - NIE STRACIĆ Z OCZU TEGO CO NAJWAŻNIEJSZE

dodano: 23 12.2018


Boże Narodzenie to szczególny czas, gdy pochylamy się nad tajemnicą Wcielenia Syna Bożego. Oto Bóg przychodzi do każdego z nas, aby wśród ciemności naszego życia zajaśniała prawdziwa światłość. Chrystus staje się podobnym do nas, dochodzi do przedziwnej wymiany; Chrystus przyjął naszą ludzką naturę, słabą i ograniczoną, aby dać nam udział w swojej Boskiej naturze. Człowiek teraz może ujrzeć Boga w widzialnej postaci, gdyż bezcielesny przyjmuje ciało, Słowo przyjmuje materie, nietykalny daje się dotknąć, bezczasowy poczyna się w czasie. Syn Boga staje się synem człowieczym.

Obchodzić Boże Narodzenie, to wyrażać życiem nową rzeczywistość człowieka, upodabniać się do Syna Bożego, otwierać się na działanie łaski, szukać tego, co w górze i wzrastać w miłości braterskiej. Gdy Syn Boży pojawia się na ziemi w ciele, śpiewa się „chwała Bogu na wysokościach i zapowiada się pokój ludziom dobrej woli.”

Bądźmy więc wszyscy ludźmi dobrej woli, aby żyć pokojem którym On pragnie nas obdarzyć.

Wszystkich parafianom życzymy otwartości serca na dar Bożego życia, które chce wzrastać w każdym z nas. Życzymy, aby radość z narodzin Zbawiciela wypełniała każdy trud codziennej służby. Niech błogosławieństwo Nowonarodzonego Chrystusa sprawi, byście byli otwarci na wszystko co szlachetne i dobre. Niech Maryja Dziewica będzie dla nas wszystkich wzorem tego, co znaczy zaufać Bogu i Jego łasce. Niech Jezus prowadzi nas drogą wierności przez cały nadchodzący rok 2019. Szczęść Boże