Bazylika Parczewska

„ ...”

Czytaj więcej

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY W SANKTUARIUM RODZIN W PARCZEWIE

dodano: 30 12.2018


Pierwsza niedziela po Bożym Narodzeniu, jest przeżywana w Kościele jako święto Świętej Rodziny z Nazaretu. W Tym dniu Kościół modli się o świętość dla rodzin i małżeństw. Rodzina jest Bożym pomysłem na szczęście człowieka, jak również jest miejscem ogromnego szczęścia dla małżonków, dzieci i całego Kościoła. Rodzina to środowisko, gdzie kształtuje się sumienia, a nie je zastępuje, a świadectwo kochających się rodzin jest najbardziej przekonywującym argumentem, że miłość jest piękna i jest możliwa.

Dzisiaj jest święto Świętej Rodziny Maryi, Józefa i Jezusa,  ale i każdej rodziny. Rodzina jest pomysłem Ojca Każda rodzina od Boga pochodzi i do niego powinna prowadzić. Ten szczególny dzień jest czasem dziękczynienia za każdą rodzinę oraz odkrywaniem obecność samego Chrystusa, który się nigdy nie męczy przebywaniem z nami. Dostrzegamy go w naszych codziennych radościach, troskach dobrym słowie z domownikami oraz modlitwie. Małżonkowie są stałym przypomnieniem dla Kościoła tego co dokonało się na krzyżu.

W liście skierowanym do kardynała Farella przed IX Światowym Spotkaniem Rodzin w Dublinie papież Franciszek pisał: „Można by zapytać: czy Ewangelia jest ciągle radością dla świata? A także: czy rodzina jest dzisiaj dla świata dobrą nowiną? Jestem pewny, że tak! Jest to „tak” Boga dla związku pomiędzy mężczyzną i kobietą, w ich otwarciu i służbie życiu na wszystkich jego etapach; jest to „tak” i wysiłek Boga dla ludzkości, tak często poranionej, maltretowanej i zdominowanej przez brak miłości. Rodzina jest zatem „tak” Boga, który jest Miłością. Tylko zaczynając od miłości rodzina może okazywać, rozgłaszać i rodzić na nowo miłość Boga w świecie. Bez miłości nie można żyć jak dzieci Boże, jak małżonkowie, rodzice i bracia”.

W tym krótkim tekście dostrzegamy przekonanie Papieża, że rodzina nie jest problemem, nie jest przyczyną patologii, ale jest miejscem uprzywilejowanym, gdzie człowiek doświadcza miłości, uczy się miłości i gdzie poznaje Boga, który jest najwyższą Miłością. Przekazywanie miłości, której nauczyliśmy się w domu rodzinnym staje się misją i zadaniem każdego chrześcijanina. Nikt nie może się poczuć zwolniony z obowiązku poznawania i przekazywania orędzia o miłości, która jest ciągłym i bezinteresownym darem.

Podczas uroczystej Mszy św. o godzinie 12stej,  której przewodniczył ks. dziekan Robert Mączka małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską  świadcząc tym samym, że ich miłość jest ciągle wierna i żywa.

Fotorelacja.