Bazylika Parczewska

„ ...”

Czytaj więcej

Boże Ciało

dodano: 28 6.2019


 
Jak bardzo trzeba kogoś kochać, aby dać mu, ofiarować swoje ciało, choćby odrobinę swojego ciała ? Najważniejszym spotkaniem z Chrystusem Zmartwychwstałym jest Eucharystia. Tam możemy spotkać żywego i prawdziwego Pana, słuchać Jego słów i przyjąć Go w Komunii Świętej. To On sam nas karmi swoim Ciałem. Uroczystość Bożego Ciała wyrosła z adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się w wiekach średnich w Kościele Zachodnim.

Oczekiwania wiernych wytworzyły podłoże do ustanowienia nowego święta. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia uroczystości były widzenia św. Julianny (1193 -1258) przeoryszy klasztoru augustianek w Mont Cornillon, która odznaczała się wyraźną nabożnością do Najświętszego Sakramentu. W wyniku jej starań i po osądzie komisji teologów, papież Urban IV ustanowił w 1246r. w czerwcu Uroczystość Bożego Ciała, która należy do głównych świąt w roku liturgicznym. Dzień na obchodzenie tej Uroczystości został wskazany przez Pana Jezusa i ma być obchodzony zawsze w czwartek po oktawie Trójcy Świętej. Po soborze trydenckim - w znacznej mierze pod wpływem jezuitów - nastąpiło ożywienie kultu eucharystycznego. Wówczas udział w procesji traktowany jako publiczne wyznanie wiary.

    Uroczystość obchodzenia Święta w Polsce pochodzi od XIV wieku i wprowadził ją po raz pierwszy bp. Nankier w diecezji krakowskiej.

    Od okresu rozbiorów, świadomość polskich wiernych, udział w procesji Bożego Ciała był łączony z okazją zamanifestowania przynależności narodowej. Stan taki utrzymywał się także po II wojnie światowej. W okresie Polski Ludowej urządzanie procesji ulicami miast było niejednokrotnie zakazywane przez władze państwowe.

    W Polsce obchody uroczystości wiążą sie z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach danej parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii. Uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Udział w Eucharystii i uroczystej procesji w tym dniu jest publicznym wyznaniem naszej świętej wiary i zadośćuczynieniem za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Podczas procesji ulicami naszego miasta licznie zgromadzone szły całe rodziny, biorąc czynny udział w eucharystycznej procesji. Dziewczynki sypały kwiaty Panu Jezusowi, niesiono chorągwie i feretrony. Licznie zgromadziła się służba liturgiczna, ministranci, lektorzy i posługujący ora jak zwykle niezawodni strażacy. Ponadto wspaniale poprowadzone pod okiem  naszego "mistrza" Marcina Korpysza śpiewy pieśni eucharystycznych przy udziale chóru kościelnego  i naszej miejskiej orkiestry, sprawiły, że wszyscy poczuli się zjednoczeni w tej wielkiej manifestacji miłości i czci oddawanej Najdroższemu Ciału Pana Jezusa.

Wyrażamy wdzięczność naszym kapłanom na czele z ks. Proboszczem Robertem Mączką, że ponieśli Ciało Pana Jezusa, aby On odwiedził nasze ulice, domy i będąc wśród nas, błogosławił nam.
 

K.Sz.