Bazylika Parczewska

„ ...”

Czytaj więcej

Trwają Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne.

dodano: 22 10.2019

Od 20 paździenrnika w naszej parafii trwają Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne. Prowadzi je ks. dr Tomasz Bieliński, Dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckie, wraz ze wspólnotą Jednego Ducha (więcej o współnocie na stronie www.jednegoducha.pl)


Zapraszamy do śledzenia na bierząco relacji z misji na profilu FB naszej parafii ( również ransmisje na żywo)


Dzień 1. Temat: „Bóg szuka człowieka
O godz. 9:00 odprawiona została Msza św. inaugurująca Misje Ewangelizacyjne. W tym dniu na każdej eucharystii ksiądz misjonarz podczas homilii głosił naukę misyjną. Wieczorem o godzinie 19:00 wyruszyliśmy na ulice Parczewa z modlitwą różańcową.
FOTORELACJA dzień 1


Dzień 2. Temat: „Bóg jest miłością”
Kolejny dzień szczególnego czasu w naszej parafii za nami. Dzień pełen namacalnych dowodów Bożej obecności wśród ludzi. Chwała Panu za Ojca Misjonarza i jego "Pomocników", którzy pomagają nam odkrywać, że Dobra Nowina to Jezus. Dzięki czemu możemy doświadczyć spotkania z żywą osobą Jezusa Chrystusa, który ma moc czynić cuda w naszym życiu.

W tym dniu ks. Misjonarz wraz ze swoją wspólnotą odwiedził uczniów Szkół Średnich z naszej parafii. O godz. 10:00 oraz 18:00 wysłuchaliśmy katechez misyjnych podczas których mogliśmy usłyszeć świadectwa doświadczenia Jezusa w życiu konkretnych osób. O godzinie 19:00 rozpoczą się wieczór uwielbienia z modlitwą o uzdrowienia duszy i ciała z oprawą muzyczną Parczewskiej Inicjatywy Uwielbieniowej. Udzielone zostało błogosławieństwo z Lourdes, a po Apelu Jasnogórskim można było ucałować relikwie Św. Jana Pawła II.

FOTORELACJA dzień 2


Dzień 3. Temat: „ Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie”
Popołudniowa celebracja pokutna rozpoczęła się nieco inaczej niż poranna. O ile pierwsza (o godz. 10.00) zaczynała się przed zamkniętymi drzwiami bazyliki, co było symbolem grzechu, który zamyka nam dostęp do Boga, o tyle druga celebracja (godz. 18.00) rozpoczęła się już w samej świątyni, ale w zupełnych ciemnościach. One również w Biblii są znakiem grzechu i odłączenia od Stwórcy. Trzeba przyznać, że generalnie wszystkie gesty proponowane podczas Misji są bardzo dobrze odbierane przez parafian, a odpowiedni komentarz im towarzyszący sprawia, że stają się czytelne, przejrzyste i nabierają głębokiego sensu. Oprócz świadectw głoszonych tego dnia przez Urszulę, Beatę i Barbarę z zespołu misyjnego SNE, wierni mieli łaskę przeżycia "dotyku szat Jezusa", co można zobaczyć na zamieszczonych zdjęciach i krótkim filmie na profilu FB parafii oraz w fotorelacji w galerii zdjęć na stronie.

FOTORELACJA dzień 3


Dzień 4. Temat: „Wiara i nawrócenie”

Kolejny dzień Misji był bardzo bogaty w treści. O godz. 10:00 i o 18.00 celebrowania były Msze św., które znalazły się w programie po dwudniowej "nieobecności". Poniedziałek i wtorek były bowiem dniami postu i tęsknoty za Jezusem Eucharystycznym, za którym... nie zawsze tęsknimy. Tematem tego dnia było wezwanie do wiary i nawrócenia oraz wezwanie do podjęcia decyzji o przyjęciu Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Po homilii i świadectwie Elżbiety z Zespołu Misyjnego wierni zostali zaproszeni do odmówienia modlitwy przyjęcia Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, czego potwierdzeniem był gest dotknięcia chrzcielnicy.
Po wieczornej Eucharystii (w środę) przewidziano Różańcową Procesję Światła na cmentarz. Śmiało można powiedzieć, że prawie wszyscy obecni na wieczornej liturgii kontynuowali swój udział w Misjach, uczestnicząc w tej modlitwie. Animował ją ojciec Misjonarz, który w kolejnych pięciu tajemnicach różańcowych polecał Bogu zmarłych leżących na parafialnym cmentarzu, zmarłych dobrodziejów parafii i dobroczyńców każdego naszego życia, poległych w obronie Ojczyzny, osoby zmarłe w tragicznych wypadkach oraz tych, którzy odebrali sobie życie. Wszystkich "zanurzaliśmy" w Bożym Miłosierdziu. Ono jest bezgraniczne i pozostaje jedną naszą nadzieją. (źródło https://www.facebook.com/SNE-Siedlce-431758107217454/)

FOTORELACJA dzień 4


Dzień 5. Temat: „Duch święty obietnicą Ojca”

To już piąty dzień Misji. Tematem centralnym dnia jest osoba Ducha Świętego, którego posyła nam Jezus Chrystus, abyśmy nie zostali sierotami. On, Duch Święty nas o wszystkim pouczy. Na ten temat mówił naukę misyjną ksiądz Tomasz. O działaniu trzeciej Osoby boskiej w procesie nawrócenia zaświadczyła też Dorota z Zespołu Misyjnego. Po homilii wierni zostali zaproszeni do przyjęcia księgi Pisma Świętego. Obrzęd ten oznacza gotowość codziennego czytania Słowa Bożego i budowania na nim swego życia. Z racji czwartku dziś wszyscy uczestnicy Mszy świętej będący w stanie łaski uświęcającej przyjęli komunię świętą pod dwiema postaciami.

FOTORELACJA dzień 5

Dzień 6. Temat: „Wzrastanie w Chrystusie przez sakramenty”

Tematem szóstego dnia misji było "Wzrastanie w Chrystusie i w Kościele przez sakramenty". O tym traktowała zarówno nauka misyjna ks. Tomasza, jak i świadectwa wygłoszone przez Barbarę przed południem oraz wieczorem przez Joannę. O 19:30 wyruszyła droga krzyżowa która przeszła ulicami centrum miasta i zakończyła się o 21:30. Krzyż sporych rozmiarów od stacji do stacji niosły różne grupy zawodowe i modlitewne oraz księża.

FOTORELACJA dzień 6

Dzień 7: Temat: „Kościół wspólnotą wierzących”

Tego dnia o 10:00 i 18:00 Mszę Święte z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich, obecność małżonków obowiązkowa. O godz. 15:30 wraz z ks. biskupem Kazimierzem Gurdą przywitaliśmy Znaki Misji, które w uroczystej procesji zostały wniesione do naszej bazyliki. O 16:00 małżonkowie ze Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej wygłosili świadectwo miłości do Chrystusa, a po nim Biskup Siedlecki przewodniczył Mszy Świętej koncelebrowanej przy Znakach Misyjnych. Między godziną 17:30 a 20:00 Parafianie mieli czas na indywidualną adorację i modlitwę przed Znakami Misji. Przed rozpoczęciem nabożeństwa różańcowego swoje świadectwo powiedzieli Monika i Janusz należący do Siedleckiej Wspólnoty Jednego Ducha, której duchowym opiekunem jest ojciec misjinarz - ks. Tomasz. Rozważania różańcowe poprowadził ojciec Misjonarz, a modlitwę animowały dzieci. W ostatniej części wieczornego spotkania kustosz Znaków Misyjnych ojciec Jarosław OMI zachęcił do przyjęcia szkaplerza oblackiego, po czym wręczył osobiście ten znak pobożności maryjnej każdemu, kto zdecydował się go przyjąć.

FOTORELACJA dzień 7

Dzień 8: Temat: „Być uczniem Chrystusa to być Jego świadkiem”

Ostatni dzień Misji. Tego dnia na każdej Mszy Św. można było wysłuchać nauki misyjnej, oraz poświęcić pamiątki misji, oraz otrzymać "ziarno Słowa Bożego" rozdawane przed kościołem. Po Mszy Św. o godz. 12:00 nastąpiło pożegnanie Znaków Misyjnych. Po wieczornym różańcu odmawianym przez dzieci w trakcie eucharystii podziękowaliśmy ks. Misjonarzowi oraz całemu zespołowi Misyjnemu za trud włożony w tą posługę w naszej wspólnocie parafialnej. Ostatnim elementem misji było poświęcenie i odsłonięcie tabliczki upamiętniającej przeżyte misje.

Bóg zapłać ks. Dr Tomaszowi Bielińskiemu i Zespołowi Misyjnemu Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej za ich przeprowadzenie.  Życzymy wielu łask Bożych w pięknym dziele ewangelizacji na chwałę Pana. Niech wygłoszone Słowo Boże, świadectwa życia wydadzą błogosławione owoce w życiu całej wspólnoty parafialnej.

FOTORELACJA dzień 8