Bazylika Parczewska

„ ...”

Czytaj więcej

Mamy nowych kanoników gremialnych i honorowych.

dodano: 31 5.2020

Nadanie kapłanom Diecezji Siedleckiej godności kościelnychBiskup Kazimierz Gurda podjął decyzję o nadaniu kapłanom Diecezji Siedleckiej godności kościelnych. Dekrety nominacyjne Ksiądz Biskup wręczył odznaczonym kapłanom podczas spotkania, które odbyło się w Kurii Diecezjalnej Siedleckiej w poniedziałek 25 maja o godz. 10.00.


Biskup Grzegorz Suchodolski – został zwolniony z urzędu kanonika penitencjarza Kapituły Katedralnej i mianowany prepozytem Kapituły Katedralnej w Siedlcach

Ks. prał. Bernard Błoński – po dokonanym wyborze przez Kapitułę Kolegiacką Łukowską, został zatwierdzony na urzędzie prepozyta tejże Kapituły na okres 5 lat

Ks. kan. Wiesław Mańczyna – proboszcz parafii Drelów, dotychczasowy kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Janowskiej – został podniesiony do godności kanonika gremialnego tejże Kapituły

Ks. kan. Andrzej Witkowski - proboszcz parafii Oleksin, dotychczasowy kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Janowskiej – został podniesiony do godności kanonika gremialnego tejże Kapituły

Ks. dr Robert Mirończuk, dyrektor Muzeum Diecezjalnego oraz kierownik Referatu  Budownictwa i Konserwacji Zabytków Kurii Diecezjalnej Siedleckiej – został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Janowskiej

Ks. Michał Oleszczuk, proboszcz parafii Piszczac – został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Janowskiej

Ks. Jacek Nazaruk, proboszcz parafii Mokobody – został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Janowskiej

Ks. Tadeusz Lament, proboszcz parafii Adamów i dziekan dekanatu adamowskiego – został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Janowskiej

Ks. Marek Zalewski, proboszcz parafii Grębków i dziekan dekanatu grębkowskiego - został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Łukowskiej

Ks. Henryk Skolimowski, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim – został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Łukowskiej

Ks. Robert Mączka, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Parczewie i dziekan dekanatu parczewskiego - został mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej Parczewskiej

Ks. Jan Orłowski, proboszcz parafii Ostrów Lubelski – został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Parczewskiej

Ks. kan. Andrzej Banasiuk, proboszcz parafii Pilawa – dotychczasowy kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Garwolińskiej – został podniesiony do godności kanonika gremialnego tejże Kapituły

Ks. Jerzy Janowski, proboszcz parafii Miętne – został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Garwolińskiej.

W imieniu mianowanych, podziękowania złożył Biskupowi ks. prałat Bernard Błoński, który przekazał także ordynariuszowi diecezji siedleckiej  życzenia z okazji szóstej rocznicy Jego ingresu do Katedry.

Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego. Każdego 25 - go dnia miesiąca diecezja siedlecka modli się o beatyfikację byłego biskupa diecezji siedleckiej.

źródło oraz zdjęcia na stronie podlasie24.pl