Bazylika Parczewska

„ ...”

Czytaj więcej

Skaramant Bierzmowania

dodano: 18 6.2014

„Kiedy przyjmujemy w naszym sercu Ducha Świętego i pozwalamy mu działać, to sam Chrystus staje się obecny w nas i przybiera realne kształty w naszym życiu. To On będzie się poprzez nas modlił, przebaczał, wlewał nadzieję i pocieszenie, aby służyć naszym braciom, stać się bliskim dla potrzebujących i ostatnich, aby tworzyć komunię, rozsiewać pokój” – tak mówił Ojciec Święty jednej z audiencji ogólnej  o Sakramencie Bierzmowania.

            W naszej świątyni, 13 czerwca w czasie Mszy Świętej o godzinie 16.00 młodzież  przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk J.E.Ks. Bp Ordynariusza Kazimierza Gurdy. Dziewięćdziesięciu dwóch młodych ludzi przez rok przygotowywało się do tego wydarzenia, uczestnicząc w licznych konferencjach i katechezach, podczas których zgłębiali tajemnice wiary i liturgii Kościoła. Ofiarnie pomagał im w tym ks. Arkadiusz Markowski i Panie Katechetki. Przez rok formacji, młodzież regularnie uczestniczyła we Mszach Św., licznych nabożeństwach, jak również regularnie korzystała z Sakramentu Pokuty i Pojednania.

            Na początku Ksiądz Biskup został powitany przez Ks. Prałata oraz  przedstawicieli rodziców młodzieży. Młodzież włączyła się czynnie w oprawę liturgiczną (pięknie przeczytano czytania, zaśpiewano psalm, przyniesiono dary ofiarne oraz przeczytano modlitwę powszechną). Oprócz Kapłanów z naszej parafii w uroczystości udział wzięli również Księża Kanonicy Andrzej Biernat, Stanisław Chomicz i Tomasz Kostecki oraz inni kapłani z dekanatu parczewskiego.

            Ksiądz Biskup w homilii omówił Dary Ducha Świętego i wyraził pragnienie, aby trwały One w tych młodych ludziach do końca ich życia. Aby nie bali się wyrażać wiary w obecność Jezusa w codziennych sytuacjach, ufali Mu i powierzali Mu swoje problemy. Ten dzień jest bardzo ważny dla Młodzieży, gdyż Moc Ducha Świętego pozwala rozeznać czym jest dobro i jak unikać zła. Daje łaskę by dokonać wyboru właściwej drogi na przyszłość i odwagę by znosić jej trudy.

            Na zakończenie młodzież wręczając kwiaty podziękowała Księdzu Biskupowi za udzielenie Sakramentu Bierzmowania, Księdzu Prałatowi za dopuszczenie do Sakramentu Bierzmowania oraz Księdzu Arkadiuszowi i Paniom Katechetkom za rok formacji.

            Po uroczystości Ks. Arkadiusz wręczył wszystkim bierzmowanym pamiątkowe Pisma Święte.

            Pamiętajmy o tych młodych ludziach w modlitwie, aby Duch Święty umocnił ich do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Dziękując Panu za ten Dar, prośmy Go żeby pomógł im żyć jako prawdziwi chrześcijanie i zawsze kroczyć z radością Ducha Świętego, który został im dany.

Zdjęcia: http://bazylikaparczew.pl/gallery/index/id/315