Bazylika Parczewska

„ ...”

Czytaj więcej

Chór

dodano: 28 3.2012


Chór parafialny „Tibi Domine” działający przy parafii św. Jana Chrzciciela w Parczewie istnieje od początku jej powstania. Jego głównym zadaniem jest oprawa muzyczna niedzielnych i świątecznych mszy św., oraz uroczystości kościelnych. Chór bierze także udział w różnych obchodach ważnych dla miasta i powiatu, oraz przeglądach i konkursach chóralnych. Warto wymienić diecezjalny przegląd chórów w Siedlcach, powiatowy przegląd kolęd i pastorałek w Parczewie, czy też dekanalny przegląd pieśni Maryjnej w Dębowej Kłodzie. Co roku chór wyjeżdża na pielgrzymki do różnych sanktuariów w Polsce, przy okazji koncertując i uświetniając liturgię mszy św. Obecnie chór liczy 28 osób. W jego repertuarze możemy spotkać liczne kompozycje starych jak i współczesnych kompozytorów muzyki sakralnej. Od początku powstania chór prowadzony był przez organistów zatrudnionych przy parafii. Tak jest też i obecnie. Od trzech lat jego dyrygentem jest absolwent Wydziału Artystycznego UMCS pan Marcin Korpysz.
 
  

Wszystkich, którzy kochają śpiew i muzykę zachęcamy do przyjścia na próbę
 
Próby chóru odbywają się w salce katechetycznej dwa razy w tygodniu: w poniedziałek i czwartek bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.