Bazylika Parczewska

„ ...”

Czytaj więcej

W Twoje dłonie Maryjo - rekolekcje

dodano: 15 2.2021
KONFERENCJE I ROZWAŻANIA
TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 
Z REKOLEKCJI ZAWIERZENIA RODZINY 
"W TWOJE DŁONIE MARYJO"
Dzień 1. 3 października 2020

Konferencja 1.

Rozważanie


Dzień 2. 6 listopada 2020

Konferencja 2.

Rozważanie

Dzień 3. 5 grudnia 2020

Konferencja 3.

Rozważanie

Dzień 4. 8 stycznia 2021

Konferencja 4.

Rozważanie

Dzień 5. 6 lutego 2021

Rozważanie i konferencja 5.


Tekst Aktu Zawierzenia, który należy przepisać własnoręcznie:

 
 
Akt Zawierzenia Rodziny Jezusowi przez ręce Matki Bożej Królowej Rodzin
 
Maryjo Królowo Rodzin, Pani nieba i ziemi.
Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza,
ja, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,
staję przed Bogiem i Tobą, Maryjo, w obecności Aniołów i Świętych,
aby zawierzyć moją rodzinę Jezusowi Chrystusowi przez Twoje Niepokalane Serce.
Najświętsza Maryjo, wsparty Twoim wstawiennictwem oddaję Zbawicielowi całe nasze życie:
plany, zamiary, pragnienia, czyny, cierpienia,
dobra duchowe i doczesne, duszę i ciało, wolę i wolność,
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, godzinę śmierci i całą wieczność.
Pod panowanie Twojego Syna Jezusa Chrystusa oddaję wszystko, co jeszcze nie należy do Niego.
Przez Twe dłonie zawierzam także to, co w naszym życiu rodzinnym jest trudne i bolesne, zwłaszcza rany zadane przez grzech i szatana, prosząc o ich uleczenie.
Uwolnij i zachowaj wszystkich od zniewoleń demonicznych
oraz ulecz wszelkie konsekwencje grzechów.
Maryjo Królowo Rodzin, proszę najusilniej i najgoręcej,
uczyń każdą chwilę naszego życia czystym aktem miłości do Chrystusa.
Pragniemy pracować, modlić się i cierpieć, walczyć i umierać
dla rozszerzenia Królestwa Jezusowego.
Wzbudź w nas wstręt do grzechu oraz uczyń nasze serca czystymi, mężnymi i pokornymi.
Dopomóż, abyśmy stali się wiernymi uczniami i naśladowcami Pana Jezusa.
Rozwijaj w naszej rodzinie życie w łasce uświęcającej i wierności sakramentom świętym.
Wychowuj w Twojej szkole miłości, abyśmy osiągnęli świętość.
Spraw, by nasza rodzina całkowicie należała do Ciebie
i wszystko czyniła z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
Z Tobą Maryjo, pragniemy kochać Boga, Kościół, Ojczyznę i im wiernie służyć.
Niech przez Twoje Niepokalane Serce, Maryjo,
w naszej rodzinie wzrasta Królestwo Jezusa Chrystusa. Amen.
 
                                                                       …w tym miejscu podpisujemy się dopiero w kościele
 
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin
Parczew, 6 marca 2021 roku
 
 
Wszelkich szczegółowych informacji udziela ks. Grzegorz (511 52 52 85)