Bazylika Parczewska

„ ...”

Czytaj więcej

Eucharystyczny Ruch Młodych

dodano: 28 3.2012


Eucharystyczny Ruch Młodych
jest kontynuacją Krucjaty Eucharystycznej, która istnieje w Ko­ściele od 1916 roku. W Polsce Krucjata Euchary­styczna została założona przez Świętą Ur­szulę Ledóchowską, w roku 1925.
            W 1985 roku na prośbę Księży Bisku­pów Archidiecezji Poznańskiej Krucjata została re­aktywowana przez Siostry Urszulanki Szare i od tej pory działa pod nową nazwą: Eucharystyczny Ruch Młodych (ERM). Obecnie wspólnoty ERM istnieją w 26 diecezjach zrzeszając 11 tysięcy członków w. całej Polsce, a w Kościele powszech­nym 3 miliony młodych, którzy chcą budować no­wy świat. Czują się oni rycerzami Chrystusa Kró­la, oddają cześć Matce Bożej jako Królowej ERM, a Ojca Świętego uważają za swojego Wodza.

           

W pracy formacyjnej w ERM dąży się do tego, aby dzieci po przyjęciu I Komunii Świętej pogłębiały i trwały w przyjaźni z Jezusem Eucharystycz­nym opierając się na czterech zasadach:
 
 1. Żyj Mszą Świętą
 2. Czytaj Ewangelię
 3. Kochaj Bliźnich
 4. Bądź 13 Apostołem
 
 
Ma to związać młodych z Kościołem - przez udział w życiu Kościoła lokalnego i z jego akcją apostolską. Formacja w ERM wydatnie rozwija katechezę, pomagając w tworzeniu atmosfery odpowiedniej do przyjęcia treści katechezy i budo­wania wspólnoty. Każde spotkanie rozpoczyna się specjalną modlitwą, która jest zarazem osobistą modlitwą każdego członka Eucharystycznego Ruchu Młodych:
 
Panie naucz nas wybierać Ciebie każdego dnia
I odpowiadać Tobie tak, każdym naszym czynem jak Maryja.
Spraw byśmy mogli iść za Tobą bez lęku i kochać Ciebie ponad wszystko mocą Eucharystii.
Uczyń nas braćmi dla tych, których stawiasz na naszej drodze.
Spraw, byśmy byli świadkami tego wszystkiego co widzieliśmy i słyszeliśmy,
tego w co wierzymy i czym żyjemy.
Tak, by każdy będąc z nami mógł rozpoznać w Tobie jedynego Boga . Amen.
 
Rycerz Eucharystycznego Ruchu Młodych:
 
 1. Modli się gorliwie rano i wieczorem
 2. Często bierze czynny udział we Mszy Św.
 3. Słucha uważnie rodziców i wychowawców
 4. Pilnie wypełnia swoje obowiązki
 5. Jest czysty w myślach i, słowach i czynach
 6. Jest dobry, nie kłóci się i chętnie pomaga innym
 7. Zawsze mówi prawdę
 8. Żyje sprawami Kościoła, Ojczyzny i Parafii
 9. Wnosi radość, pokój i zgodę w swoje otoczenie
 10. Nie pije alkoholu, nie pali papierosów i nie zażywa narkotyków
 
W tym roku ERM w naszej parafii obchodzić będzie 25 rocznicę powstania. Obecnie na tę uroczystość przygotowuje się 20 członków i sympatyków naszej wspólnoty.
Zapraszamy wszystkich którzy pragną być blisko Jezusa Chrystusa Eucharystycznego na nasze spotkania w każdą sobotę o godzinie 10.00.