Bazylika Parczewska

List św. Jakuba 4,1-10 ; Ewangelia wg św. Marka 9,30-37

„Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. ...”

Czytaj więcej

Wakacyjna wyprawa na Painball

dodano: 2 7.2016