Bazylika Parczewska

„ ...”

Czytaj więcej

Św. Stanisław Kostka - Konkurs plastyczny

dodano: 13 9.2020

Regulamin konkursu plastycznego
Nasz przyjaciel - św. Stanisław Kostka
organizowanego przez Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Rodzin w Parczewie
 
Cele konkursu: Duchowo - artystyczno - integracyjne.
 1. Zainteresowanie rolą świętych i błogosławionych w Kościele.
 2. Podkreślenie wzorców do naśladowania.
 3. Przygotowanie się i odpowiednie przeżywanie wspomnienia Patrona dzieci i młodzieży.
 4. Rozwijanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży.
 5. Zwiększenie przynależności do swojej parafii.
 
Regulamin konkursu:
 
 1. Organizatorem konkursu jest parafia p.w.  św. Jana Chrzciciela w Parczewie.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z terenu parafii.
         Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
 • klasy 0 - III; 
 • klasy IV - VI;
 • klasy VII - VIII;
 1. Praca powinna być wykonana: na papierze lub kartonie formatu  A3; dowolną techniką plastyczną; samodzielnie, ale pod opieką dorosłych - rodziców, nauczycieli lub wychowawców. Ze względów praktycznych i organizacyjnych prace przestrzenne (rzeźby oraz kompozycje z materiałów sypkich) nie będą oceniane.
 2. Każdy uczestnik może złożyć 1 pracę plastyczną związaną
  z tematem: „Nasz przyjaciel - św. Stanisław Kostka”.
 3. Każda praca powinna być podpisana z podaniem następujących informacji: imię i nazwisko autora, wiek z podaniem klasy, pełna nazwa szkoły w której uczy się dziecko .
 4. Wykonane i opisane prace należy składać w terminie od 16 do 18 września przede Mszą wieczorową lub po niej do zakrystii.
 5. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają nagrody ufundowane przez ks. kanonika Roberta Mączkę, proboszcza parafii. Wręczenie nagród połączone z wyłonieniem zwycięzców będzie miało miejsce 20 września 2020 roku podczas Mszy Świętej o godzinie 10.30.  
 6. Prace plastyczne zostaną zaprezentowane na wystawie w Sanktuarium Matki Królowej Rodzin. Prace po złożeniu stają się własnością parafii i nie podlegają zwrotowi.  
 7. Komisja konkursowa oceniać będzie: oryginalność i samodzielność pracy plastycznej (pomysł, wykonanie, dostosowanie do wieku wykonawcy, walory religijne, walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, sposób wykonania, dobór środków plastycznych) stopień trudności wykonania, realizacja dzieła zgodnie z założeniami tematycznymi i formalnymi.