Bazylika Parczewska

„ ...”

Czytaj więcej

Życie religijne w parafii w obliczu koronawirusa

dodano: 13 3.2020

Aktualizacja z dnia 24.03.2020 godz. 20:00

Biskup siedlecki Kazimierz Gurda wydał komunikat:
 
"W związku z trwającą epidemią koronawirusa i wprowadzonymi przez organy państwowe kolejnymi ograniczeniami, w duchu odpowiedzialności za siebie i inne osoby, zarządzam, co następuje:
 
 1. Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zalecam zatem, aby Msze Święte były sprawowane jedynie z uczestnictwem osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej (max 5 osób), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem. Te same normy odnoszą się do Mszy Świętej pogrzebowej, z uwzględnieniem dodatkowej posługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.
   
 2. Ważną sprawą w kontekście zbliżających się Świąt Wielkanocnych pozostaje sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Duszpasterze poinformują wiernych o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi.
   
 3. Doceniając wartość modlitwy osobistej, zachęcam wiernych  zwłaszcza do adoracji Najświętszego Sakramentu w kościołach. Należy przy tym zadbać, by liczba osób w miejscu modlitwy nie przekroczyła pięciu.
   
 4. Zachęcam kapłanów do wytężonej troski duszpasterskiej o powierzonych sobie wiernych. Przypominam jednak, że nie można odwiedzać osób przebywających na kwarantannie domowej.
   
 5. Komunikat dotyczący wskazań liturgicznych odnośnie do Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego będzie opublikowany w najbliższy czwartek.
   
 6. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.
   
 7. Dziękuję kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską, wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Zachęcam do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Proszę, by nie ustawać w modlitwach indywidualnych i rodzinnych.
   
Ogarniam wszystkich modlitwą i błogosławię oraz zawierzam orędownictwu Matki Bożej Kodeńskiej i Błogosławionych Męczenników z Pratulina.
 
+ Kazimierz Gurda
Biskup Siedlecki
L.dz. 226/2020
Siedlce, dnia 24 marca 2020 r."


Aktualizacja z dnia 24.03.2020 godz. 18:00

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi zasadami  bezpieczeństwa wprowadzonymi w związku z koronawirusem, zamieszczonymi w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej, do których od dnia 05.03.2020 należy się stosować.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu

Pełna treeść nowych zasad- link poniżej:

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - KORONAWIRUS


Aktualizacja z dnia 14.03.2020 godz. 18:15
 

 PILNE!!!

Zgodnie z przepisami prawa państwowego, w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, odnośnie do maksymalnej ilości uczestników zgromadzeń publicznych, w tym związanych z kultem religijnym,  na  Mszy św. może brać udział maksymalnie 50 osób.

Dlatego w świetle komunikatu Przewodniczącego Episkopatu Polski Abpa Stanisława Gądeckiego i zarządzenia Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy, w duchu odpowiedzialności za zdrowie i życie innych, zachęcamy wiernych, osoby chore, starsze, dzieci, młodzież…, do pozostania w domach i wzięcia udziału we Mszy św. transmitowanej przez media, by wypełnić w ten sposób III przykazanie Boże oraz      I przykazanie kościelne.

Z racji zaistniałej sytuacji Ks. Biskup udzielił wszystkim wiernym dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej.

Przygotujmy się jednak całą rodziną to takiej formy uczestnictwa w ofierze Mszy św.: zapalmy święcę, rozłóżmy Pismo św., przyjmujmy takie postawy jak na Mszy św. w kościele, włączmy się w śpiewy i odpowiedzi na wezwania celebransa, przyjmijmy duchową Komunie św.

Msze św. jutro bez zmian.
W związku z ograniczeniem liczy uczestników zgromadzenia liturgicznego w kościele, pierwszeństwo do udziału w niedzielnej Mszy św. ma rodzina zamawiająca Mszę św. oraz ich bliscy i znajomi.  

Nie będzie też nabożeństwa Gorzkich Żali i drogi Krzyżowej do odwołania. Praktykujmy je w naszych domach czy to na modlitwie indywidualnej , czy też włączając się w nabożeństwa w radiu i telewizji  lub Internecie .
Będzie okazja do modlitwy indywidualnej przed Najświętszym Sakramentem w bazylice – będzie wystawiony jutro po Mszy św. o godz. 12:00 do godz. 17:00.

Tak jak do tej pory bazylika będzie otwarta  w ciągu tygodnia przez cały dzień.  To także okazja dla nas do osobistej modlitwy, tu w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, przy Jej Matczynym Sercu.

Umacniajmy naszą wiarę w okresie Wielkiego Postu byśmy po tym doświadczeniu wyszli silniejsi w naszej miłości do Pana Boga i bliźniego, także naszych nieprzyjaciół.

Praktykujmy uczynki pokutne: modlitwę, post, jałmużnę.

Módlmy się o łaskę zdrowia dla wszystkich, którzy doświadczyli tej choroby,  za personel medyczny, o siły w tej samarytańskiej posłudze i dla nas, byśmy z tego trudnego doświadczenia wynieśli naukę, która umocni i ożywi nasza wiarę. 

Wszystkie sprawy polecajmy Panu Bogu przez pośrednictwo Matki Bożej Parczewskiej Królowej Rodzin.
 
                                                                                       Ks. Robert Maczka
                                                                                               proboszcz

Aktualizacja z dnia 14.03.2020 godz. 15:50

Zawieszone do odwołania zostają wspólne celebracje nabożeństw (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec i inne), a uwzględniając związane z nimi bogactwo duchowe, zachęcamy do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania w domach.

 

Informacje z dnia 13.03.2020 godz. 21:50


Kilka ważnych informacji i zaleceń w oparciu o zarządzenie Ks. Bpa Ordynariusza Kazimierza Gurdy odnośnie do sprawowania Mszy św., nabożeństw i spotkań wspólnot, grup modlitewnych, spotkań przygotowujących do sakramentów św. w naszej parafii :
–  godziny Mszy Świętych w naszej parafii pozostają bez zmian,
–  godziny nabożeństw  w tym Drogi Krzyżowej w piątek i Gorzkich Żali  w niedzielę pozostają  bez zmian.
 

ODWOŁUJEMY do 29 marca 2020 r. !!!  

Drogę Krzyżową dla dzieci  w sobotę o 15:00 ,

  Katechezy przedmałżeńskie
  Katechezy chrzcielne
  Katechezy zwiastowania
  Spotkania grup parafialnych (dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych), 

 

 
–  w tym czasie zagrożenia infekcją możemy przyjść na  sobotnią Mszy św., która w naszej parafii jest odprawiana z formularza niedzielnego,
–  adoracja osobista Najświętszego Sakramentu w Okresie Wielkiego Postu w każdy piątek po Mszy św. o 16:00 do 20:00 i niedzielę po Mszy św. o 12:00 do godz. 17.00, 
–  spowiadamy się przez cały okres Wielkiego Postu w czasie Mszy św. Nie całujemy stuły.
–  przez dwa tygodnie zamknięte pozostają sale katechetyczne,
–  woda święcona w kropielnicach  została na ten czas usunięta,
–  nie całujemy tez krzyża przy wejściu do bazyliki czy krzyża adoracyjnego przy bocznym ołtarzu. Naszą cześć Jezusowi ukrzyżowanemu oddajemy przez głęboki skłon,
–  od poniedziałku 16 marca ograniczamy urzędowanie kancelarii. Załatwiamy tylko sprawy pilne rano od godz. 9:00 do 10:00 , po południu od godz. 16:00 do 17:00
–  osoby chore prosimy o pozostanie w domach, osoby starsze prosimy o rozwagę.
–  jest możliwość udziału we Mszy św. za pośrednictwem radia czy telewizji. Codzienna transmisja Mszy św. z katedry siedleckiejza pośrednictwem Katolickiego Radia Podlasie w dni powszednie o godz. 6.00, w niedzielę o godz. 10.00,
–  pomagajmy osobom samotnym, szczególnie tym w starszym wieku.
– stosujmy zasady przekazane przez służby sanitarne i medyczne oraz zachowajmy rozwagę w codziennym życiu.

W przypadku niepokojących objawów wskazujących na możliwość wystąpienia wirusa COVID-19, szczególnie osób wracających z krajów, gdzie wystąpiły przypadki zachorowań na korona wirusa, najpierw  zadzwońmy na numer  infolinii 800-190-590 lub bezpośrednio do Powiatowej Stacją Sanitarno-Epidemiologicznej w Parczewie pod numer  alarmowy  517-641-926 w celu przeprowadzenia stosownego wywiadu,
–  całą naszą wspólnotę parafialną i nasze rodziny oddajemy w opiekę Matki Bożej Parczewskiej Królowej Rodzin i św. Jana Chrzciciela Patrona parafii oraz Św. Jana Pawła II Patrona rodzin i modlimy się za osoby i bliskich dotkniętych tą chorobą.
 
– informacje i zalecenia mogą się zmieniać wraz z rozwojem sytuacji, zmiany będą publikowane na bieżąco na stronie parafii.
 
 
  Ks. Robert Mączka
  proboszcz