Bazylika Parczewska

„ ...”

Czytaj więcej

Małżeństwo

dodano: 11 4.2012

„Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”  (Mt 19, 5-6). „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. (KPK 1055,1). Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”.  Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety został podniesiony przez Chrystusa do godności sakramentu. Przez ten sakrament chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą (por. Ef 5,32). Małżeństwo jako sakrament powstaje poprzez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie. Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalności węzła małżeńskiego, wymaga zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak również dobro dzieci. Autentyczna, prawdziwa miłość małżeńska z natury swojej nastawiona jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Wypowiada się w dziecku. Dzieci są owocem miłości rodziców i „są najcenniejszym darem małżeństwa", a „rodzicom przynoszą najwięcej dobra” (KDK 50). Innym celem małżeństwa jest doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, a także wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej.
 
Teologia i znaczenie małżeństwa:

Małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na:

 * dobro małżonków
 * na zrodzenie i wychowywanie potomstwa.
Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność na drodze do życia wiecznego. Ponieważ małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej i wobec zgromadzenia wiernych.
 
Do istotnych cech (przymiotów) małżeństwa należy:

 * jedność,
 * nierozerwalność,
 * otwartość na przyjęcie dzieci.
 
Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinni prowadzić życie chrześcijańskie bez ponownego związku i wychowywać swoje dzieci w wierze. Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują nauczanie wiary, i dlatego słusznie nazywa się go „Kościołem domowym” , wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.Przygotowanie do ślubu
 
Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii 3 miesiące przed planowanym ślubem w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.
(termin ślubu można zarezerwować wcześniej)
 
Na pierwsze spotkanie należy zabrać ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty) oraz świadectwo szkolne świadczące  o ukończeniu katechezy lub zaświadcznie o uczęszczaniu na katechezy prowadzone w ramach Duszpasterstwa Akademickiego. 
 
Narzeczeni na  pierwszym spotkaniu w kancelarii otrzymują indeks, który jest:
  • skierowaniem do Katolickiej Poradni Rodzinnej
  • skierowaniem do odbycia kursu przedmałżeńskiego (taki kurs można odbyć wcześniej)
  • zawiera informację o odbytych dwóch spowiedziach przedmałżeńskich
  • zawiera informację o uczestnictwie w Dniu Skupienia dla narzeczonych (należy w nim uczestniczyć nie wcześniej niż na miesiąc przed planowaną datą ślubu. Porządek dnia skupienia: Początek 11:30 konferencja, 12:00 Msza Św. , 13:00 Świadectwo małżonków)
 
Po spisaniu I częsci protokołu, najpóźniej 5 tygodni przed ślubem narzeczeni zgłaszają się w celu jego uzupełnienia i spisania zapowiedzi. 

W tygodniu przed ślubem (czwartek, piątek) narzeczeni w kancelarii składają  kartki od spowiedzi i podpisują ze świadkami akt małżeństwa.


Zapisy odbywają się w kancelarii parafialnej od poniedziałku do soboty.


WAŻNE!!!

Narzeczeni mogą we własnym zakresie przystroić ołtarz. W tym celu należy skontaktować się z Panią Haliną Świć (Parczew, ul. Strażacka 1).
 
Ze względu na konieczność utrzymania porządku na placu kościelnym prosimy zadbać, aby nie sypano przed światynią kwiatków, ryżu, konfetti, itp.
 
Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznymi i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.