Bazylika Parczewska

Apokalipsa św. Jana 21,9b-14 ; Ewangelia wg św. Jana 1,45-51

„Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». ...”

Czytaj więcej

Ministranci i lektorzy na sportowo

dodano: 1 12.2014


Ministranci i Lektorzy w życiu Kościoła pełnią bardzo ważną funkcję. Poza kapłanami, którzy sprawują najświętszą Eucharystię, to właśnie oni są najbliżej Chrystusowego ołtarza. Poprzez swoje poświęcenie, żmudną pracę a co najważniejsze, godną postawę, służą Panu Bogu, kapłanom i wszystkim wiernym. Bez nich Msza Święta nie wyglądałaby tak uroczyście. Jednak poza swoimi obowiązkami, które wypełniają każdego dnia, dbają również o rozwój fizyczny. Fotogaleria przedstawia ministrantów i lektorów, wraz z ks. Opiekunem podczas gry w piłkę halową :)           xAM

Fotogaleria: Zdjęcia