Bazylika Parczewska

„ ...”

Czytaj więcej

Uroczyste poświęcenie pomnika Cór i Synów parczewskiej ziemi

dodano: 25 9.2015

Wyjątkowo podniosły charakter miała uroczystość odsłonięcia odrestaurowanego pomnika, 
która odbyła się 17 września 2015 r. na Cmentarzu przy Bazylice p.w. św. Jana Chrzciciela. 

Pomnik poświęcony jest:

- Córom i Synom Parczewskiej Ziemi poległym w walkach o niepodległość ojczyzny i pomordowanym 
  w obozach koncentracyjnych w latach 1939 - 1945.
- Ofiarom sowieckich represji, Zesłańcom, Więzionym, Poległym i Zamordowanym za Wolną Polskę.
- Żołnierzom Wyklętym, którzy stanęli do walki o wolną Polskę przeciwko komunistycznemu 
  zniewoleniu, poległym w walkach, zakatowanym podczas śledztwa.

Możemy śmiało powiedzieć, że było to prawdziwe Święto Szkoły połączone z żywą lekcją historii, 
w której udział wzięli wszyscy uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 
w Parczewie.

Ceremonia rozpoczęła się Patriotyczną Mszą Świętą sprawowaną przez ks. prałata Tadeusza Lewczuka 
z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego. Po nabożeństwie odbyła się oficjalna część, 
związana z odsłonięciem odrestaurowanego pomnika. Odsłonięcia pomnika dokonali przedstawiciele 
Społecznego Komitetu Odrestaurowania Pomnika wraz z gościem honorowym, Panem generałem 
Andrzejem Wasilewskim. Następnie ks. prałat Tadeusz Lewczuk, po odmówieniu modlitwy błogosławieństwa,
poświęcił pomnik. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w ceremonii.
FOTORELACJA