Bazylika Parczewska

„ ...”

Czytaj więcej

Uroczystości 450-lecia przyjęcia uchwał Soboru Trydenckiego w Parczewie

dodano: 15 10.2014

Niedziela 14 września to dzień dla nas szczególny. Dziś w naszej Bazylice odbyły się uroczystości związane z obchodami 450-lecia przyjęcia uchwał Soboru Trydenckiego w Parczewie oraz 100-lecia poświęcenia kościoła.  Wszystko rozpoczęło się o godz. 10:00 powitaniem gości i przybliżeniem tła historycznego. O godz. 11:00 została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, ks. abp Celestino Migliore i księży biskupów, natomiast homilię wygłosił metropolita łódzki ks. abp Marek Jędraszewski, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji: Galeria z uroczystości


PARCZEW w historii
 
Parczew – to miasto powiatowe w województwie lubelskim i dwie parafie w diecezji siedleckiej.
Prawa miejskie na prawie magdeburskim otrzymała osada Parczew w 1401 r. z nadania króla Władysława Jagiełły. W tym też roku, z nadania królewskiego została uposażona na nowo, parafia w Parczewie, co świadczy, że kościół już istniał wcześniej.
W akcie unii horodelskiej z 1413 r., miasto Parczew zostało wyznaczone na miejsce zjazdów polsko-litewskich. Tutaj, przez ponad 150 lat obywały się wielokrotnie, spotkania przedstawicieli Polski i Litwy w celu omówienia spraw sąsiedzkich.
Na sejmie w Parczewie dnia 7 sierpnia 1564 r. zostały przyjęte przez króla Zygmunta II Augusta i sejm koronny uchwały Soboru Trydenckiego (1545-1563). Przedstawił je w imieniu papieża Piusa IV, nuncjusz apostolski w Polsce, bp Govanni Francesco Commendone.
 
            Przyjęcie tych uchwał soborowych stwarzało sprzyjającą atmosferę do rozwoju katolicyzmu w Polsce i wprowadzenia w życie jego uchwał przez Episkopat Polski na synodzie prymacjalnym w Piotrkowie Trybunalskim 19 maja 1577 r.
 
            Dla uczczenia 400-lecia tego wydarzenia, zebrał się w Parczewie 14 czerwca 1964 r. Episkopat Polski, pod przewodnictwem Stefana kard. Wyszyńskiego, Prymasa Polski z udziałem m.in. ówczesnego abpa Karola Wojtyły, metropolity krakowskiego.
 
Przez kilka wieków istniała w Parczewie tylko jedna parafia rzymskokatolicka przy drewnianym kościele pw. św. Jana Chrzciciela, w którym był czczony obraz Matki Bożej „z Gruszką”.
Obecny, murowany kościół, pod tym samym wezwaniem, został zbudowany w latach 1905-1913 dzięki staraniom ówczesnych proboszczów i wsparciu materialnym wiernych. W bieżącym tym roku obchodzi ta parafia 100-lecie zakończenia budowy i pobłogosławienia świątyni z oddaniem jej dla kultu religijnego.
Ten kościół parafialny został również ozdobiony godnościami papieskimi i diecezjalnym.
 
Na prośbę biskupa siedleckiego Jana Mazura, Ojciec Święty Jan Paweł II, brewe apostolskim z 24 kwietnia października 1989 r. nadał kościołowi pw. św. Jana Chrzciciela w Parczewie tytuł Bazyliki Mniejszej.
 
Na prośbę biskupa siedleckiego Jana Wiktora Nowaka, papież Jan Paweł II zezwolił dekretem z 19 maja 2000 r. Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na ozdobienie obrazu Matki Bożej „z Gruszką” koronami papieskimi. Uroczystej koronacji dokonał Józef kard. Glemp, Prymas Polski dnia 6 maja 2001 r. Było to w 600-tną rocznicę nadania Parczewowi praw miejskich.
 
Biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski dekretem z 2 lutego 2008 r. podniósł Bazylikę Mniejszą do godności Kolegiaty i ustanowił przy niej Kapitułę Kolegiacką pw. Matki Bożej Królowej Rodzin.
 
Tenże biskup dekretem z 10 maja 2008 r. ustanowił kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Parczewie (Bazylika Mniejsza) diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin i powołał Diecezjalną Fraternię Matki Bożej Królowej Rodzin przy sanktuarium w Parczewie.
 
 
Parafia Opatrzności Bożej, jako druga w Parczewie, została erygowana 2 kwietnia 2000 r. Kościół jest już wybudowany i trwają prace wyposażenia wnętrza świątyni.
 
Aktualnie proboszczem Bazyliki Mniejszej jest ks. prałat Tadeusz Lewczuk, a proboszczem parafii Opatrzności Bożej jest ks. kanonik Andrzej Biernat.
 
Celem przypomnienia i uczczenia tych ważnych wydarzeń historycznych dla Parczewa, władze miasta zorganizowały cykl konferencji popularnonaukowych, a miejscowe parafie przygotowały spotkania religijne o charakterze modlitewnym i duszpasterskim.
 
Miasto Parczew z racji swej chlubnej przeszłości historycznej znajduje się na turystycznym „Szlaku Jagiellońskim” łączącym polsko-litewskie miasta królewskie Kraków-Lublin-Wilno.
 
Patronat nad obchodami 450-lecia przyjęcia uchwał Soboru Trydenckiego w Parczewie objęli: biskup siedlecki Kazimierz Gurda, burmistrz Parczewa Paweł Kędracki, starosta powiatu parczewskiego Waldemar Wezgraj i proboszczowie miejscowych parafii.
 
Dnia 14 września 2014 r. odbywa się centralna uroczystość jubileuszowa w Bazylice Mniejszej w Parczewie. Mszy św. przewodniczy abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, a homilię wygłosi abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki i zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
 
 
Ks. Bernard Błoński