Bazylika Parczewska

Pierwsza Księga Królewska 21,17-29 ; Ewangelia wg św. Mateusza 5,43-48

„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. ...”

Czytaj więcej

Spotkanie katechetów

dodano: 17 8.2015

17 sierpnia 2015 r. w Parczewie odbyło sie spotkanie katechetów. Na spotkanie zjechali wszyscy, katecheci z rejonu parczewskiego, wisznickiego, włodawskiego i komarowskiego. Obecni byli również: Dyrektor Wydziału Katechetycznego ks. Krzysztof Baryga i ks. Paweł Kindracki. Na spotkaniu były poruszane aktualne problemy wychowawcze i to jak wielką rolę odgrywa katecheza w szkole i codzienny kontakt z uczniami.

Zdjęcia: galeria