Bazylika Parczewska

„ ...”

Czytaj więcej

Wieczór uwielbienia przy relikwiach św. Antoniego

dodano: 30 5.2019

 

Parczew. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin zaprasza  na kolejny wieczór uwielbienia. Spotkania modlitewne odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. wieczorową – godz. 18:00.  Po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu przed cudownym obrazem Matki Bożej Królowej Rodzin i adoracja przy relikwiach świętego . W  czerwcu patronem dnia w znaku relikwii będzie św. Antoni. Następnie modlimy się przed Jezusem Eucharystycznym o dary Ducha św., w intencjach Kościoła, rodzin naszej diecezji, naszej parafii i naszych osobistych, przez pośrednictwo Maryi i patrona dnia. Jest też modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała . Potem jest czas na uwielbienie Boga wspólnym śpiewem razem z zespołem muzycznym, czas na  indywidualną modlitwę, refleksję nad swoim życiem. Na zakończenie jest błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, Apel Jasnogórski, zasłonięcie cudownego obrazu Pani Parczewskiej i ucałowanie relikwii .

       Klimat  neogotyckiej bazyliki, kontemplacyjna oprawa muzyczna, nastrojowe oświetlenie pomagają w osobistym wyciszeniu i otwarciu się na działanie łaski Bożej. Przychodząc z gwaru codziennego życia tu w Sanktuarium Matki Bożej  Królowej Rodzin odnajdujemy Boga w świątyni naszego serca, przed Jezusem Eucharystycznym, przy kochającym sercu Maryi w Jej parczewskim, cudownym wizerunku. Szukamy swojej drogi do świętości w realizacji życiowego powołania. Szukamy pomocy w sumiennym spełnianiu swoich codziennych obowiązków i służy bliźniemu w którym mieszka Chrystus. Powierzamy Bogu całe nasze życie i życie naszych bliskich, nasze radości i problemy. Chcemy by Panu Bóg był zawsze w nich obecny. To nasza góra chwały, góra Tabor, góra uniesienia. Tak umocnieni łaską z wysoka wracamy do naszych codziennych zadań, by z większą mocą, z Bożym błogosławieństwem, pod opieką Maryi i świętych wypełniać nasze codzienne obowiązki. Tak czynili święci, którzy swoim życiem wskazują nam drogę do nieba i orędują za nami przed tronem Pana Boga, tak w sprawach duchowych jak i doczesnych.

       Cieszymy się że coraz więcej osób wybiera tę formę uwielbienia Pana Boga i gromadzi się na wspólnej modlitwie tu w Parczewskiej Bazylice, w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin.  

      Zapraszamy też Ciebie z całą rodziną . Przyjdź i odczuj moc Boga  działającego w życiu człowieka wiary, we wspólnocie Kościoła zgromadzonego na modlitwie. Otwórz się na łaskę Ducha św. i pozwól Panu Bogu wejść do świątyni swego serca. On chce także twoje życie  uświęcić i przemienić, uczynić je bardziej uporządkowanym i szczęśliwym,.  Skorzystaj z tej szansy. Pozwól  Bogu działać . Zapraszamy…