Bazylika Parczewska

„ ...”

Czytaj więcej

WAŻNE !!!

dodano: 14 3.2020

Zgodnie z przepisami prawa państwowego, w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, odnośnie do maksymalnej ilości uczestników zgromadzeń publicznych, w tym związanych z kultem religijnym,  na  Mszy św. może brać udział maksymalnie 50 osób.

Dlatego w świetle komunikatu Przewodniczącego Episkopatu Polski Abpa Stanisława Gądeckiego i zarządzenia Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy, w duchu odpowiedzialności za zdrowie i życie innych, zachęcamy wiernych, osoby chore, starsze, dzieci, młodzież…, do pozostania w domach i wzięcia udziału we Mszy św. transmitowanej przez media, by wypełnić w ten sposób III przykazanie Boże oraz      I przykazanie kościelne.

Z racji zaistniałej sytuacji Ks. Biskup udzielił wszystkim wiernym dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej.

Przygotujmy się jednak całą rodziną to takiej formy uczestnictwa w ofierze Mszy św.: zapalmy święcę, rozłóżmy Pismo św., przyjmujmy takie postawy jak na Mszy św. w kościele, włączmy się w śpiewy i odpowiedzi na wezwania celebransa, przyjmijmy duchową Komunie św.

Msze św. jutro bez zmian
W związku z ograniczeniem liczy uczestników zgromadzenia liturgicznego w kościele, pierwszeństwo do udziału w niedzielnej Mszy św. ma rodzina zamawiająca Mszę św. oraz ich bliscy i znajomi.  

Nie będzie też nabożeństwa Gorzkich Żali i drogi Krzyżowej do odwołania. Praktykujmy je w naszych domach czy to na modlitwie indywidualnej , czy też włączając się w nabożeństwa w radiu i telewizji  lub Internecie .
Będzie okazja do modlitwy indywidualnej przed Najświętszym Sakramentem w bazylice – będzie wystawiony jutro po Mszy św. o godz. 12:00 do godz. 17:00.

Tak jak do tej pory bazylika będzie otwarta  w ciągu tygodnia przez cały dzień.  To także okazja dla nas do osobistej modlitwy, tu w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, przy Jej Matczynym Sercu.

Umacniajmy naszą wiarę w okresie Wielkiego Postu byśmy po tym doświadczeniu wyszli silniejsi w naszej miłości do Pana Boga i bliźniego, także naszych nieprzyjaciół.

Praktykujmy uczynki pokutne: modlitwę, post, jałmużnę.

Módlmy się o łaskę zdrowia dla wszystkich, którzy doświadczyli tej choroby,  za personel medyczny, o siły w tej samarytańskiej posłudze i dla nas, byśmy z tego trudnego doświadczenia wynieśli naukę, która umocni i ożywi nasza wiarę. 

Wszystkie sprawy polecajmy Panu Bogu przez pośrednictwo Matki Bożej Parczewskiej Królowej Rodzin.
 
                                                                                       Ks. Robert Maczka
                                                                                               proboszcz