Bazylika Parczewska

„ ...”

Czytaj więcej

Wielki Czwartek

dodano: 29 3.2018


Wielki Czwartek to szczególny dzień, w którym wspominamy Ostatnią Wieczerzę, podczas której Pan Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii i Sakrament Kapłaństwa. Uczestnictwem we Mszy Świętej wieczornej także w naszej parafii rozpoczęliśmy  przeżywanie Świętego Triduum Paschalnego. Przez trzy kolejne dni będziemy uczestniczyć w tajemnicach Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

 

Msza Święta w Wielki Czwartek jest sprawowana przez wszystkich kapłanów, którzy w Jego Imię i Jego mocą uobecniają Ostatnią Wieczerzę na Ołtarzach całego świata.  Bezpośrednio po Ostatniej Wieczerzy Chrystus w Ogrodzie Oliwnym odczuwał wielką trwogę konania, trwając w samotności  na modlitwie przed Ojcem. Na pamiątkę tego wydarzenia odprowadza się naszego Zbawiciela, ukrytego  pod Postaciami Eucharystycznymi, do Ciemnicy czyli Tabernakulum w bocznym Ołtarzu, oddając najgłębszą cześć Zbawicielowi za Jego miłość.
 

W tym dniu, naszą wdzięczną pamięcią modlitewną,  objęliśmy Księży posługujących w naszej parafii. To oni wstępując na drogę powołania zdecydowali się złożyć Bogu największą ofiarę - ofiarę własnego życia, poświęcając je na większą chwałę Bożą, dla rozwoju Kościoła i zbawienia dusz ludzkich, do których zostali posłani.  Dlatego też życzymy naszym Księżom Bożej radości oraz życzliwych serc ludzkich, gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny. Modlimy się, by Bóg błogosławił Wam i nieustannie obdarzał łaską i pokojem. Niech przedłuża lata Waszego życia i pozwoli jak najowocniej służyć w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. Dziękujemy za to, że jesteście!

Galeria: zdjęcia